Gå direkt till innehåll
Idén som ämnar att lösa tidig och effektiv diagnostisering av artros

Nyhet -

Idén som ämnar att lösa tidig och effektiv diagnostisering av artros

Behovet att kunna diagnostisera artros i ett tidigt skede är stort på en global nivå då artros är en av dem ledande orsakerna till funktionsnedsättning världen över. Teamet bakom Arthrilab som tagit sig in på Venture Cups Topp20-lista ämnar att ta fram ett diagnostikverktyg som möjliggör tidig diagnos samt monitorering av artros genom blodprovsanalys.

Artros är en folksjukdom som skapar lidande och försämrad livskvalitet världen över. Inom en snar framtid förväntas en av fyra i Sverige över 45 år ha artros. Idag kan man inte veta om man börjar utveckla artros förrän symptomen yttrar sig i form av smärta. Intervjuade patienter påpekar okunskapen om hur artros påverkar både fysisk och mental hälsa. Med dagens icke-preventiva diagnostik tvingas människor först söka vård när smärtan blivit påtaglig. Således finns ett problem att som individ inte kunna monitorera sina leder i ett förebyggande syfte, menar Arthrilab vars arbete primärt handlar om att hjälpa människor som har artros genom att tillhandahålla rätt verktyg och att i ett tidigare skede kunna förebygga sjukdomen.

Arthrilab ämnar att skapa ett diagnostikverktyg för monitorering av sjukdomsutvecklingen. Behandling i ett tidigt fall blir då mindre omfattande där fysioterapi och livsstilsförändring kan ersätta kostbara operationer med t ex. ledimplantat, de har med denna lösning tagit sig hela vägen till Venture Cups Topp20-lista. Startskottet till ideén uppkom för 15 år sedan när Niclas var projektledare i ett biotech startup i Australien och där upptäcktes en biomarkör som senare skulle få mycket fokus i hans fortsatta forskning. När forskningen validerats, initierades ett samarbete med Alexander, Alice & Christoffer som aktivt jobbar med att ta tekniken från forskning till marknad. Affärsidén har utvecklats efter att ha pratat med olika aktörer i vårdkedjan och där olika behov i flera segment identifierats.

Allt fler studier bekräftar betydelsen av att investera i det preventiva arbetet och många länder i Europa arbetar med reformer för förbättrad primärvård och andra insatser för att stärka individens möjligheter till mer hälsosamma val. Utöver det har en studie av Socialstyrelsen påvisat ojämlikheter mellan regioner i diagnostik och användandet av röntgen. Således finns ett problem att jämlikt bedöma patienter med en lättillgänglig och objektiv metod.

Vad innebär vinsten och placeringen på Venture Cups Topp20-lista för er?

Det är en vinst i sig att få bekräftat att andra delar vikten av det vi arbetar med! Att fler människor blir medvetna om problemet och vår teknik får uppmärksamhet är av stor betydelse för oss. Alla bidrag som vi får in till det här projektet kommer hjälpa utvecklingen framåt. Med tanke på att medtech-projekt har många år till marknad är alla vinster viktiga som bränsle till motorn för att nå målet, säger Alice Östberg.

Inom det närmsta året ämnar teamet bakom Arthrilab att arbeta med bolaget på heltid. Under det första året kommer flera kliniska studier bedrivas och de hoppas kunna etablera starka samarbetspartners och knyta spetskompetens till teamet. Om ytterligare ett par år har de förhoppningsvis fått det regulatoriska arbetet på plats och kan påbörja försäljning.

Idé:Arthrilab

Team:Alice Östberg, Alexander Svensson, Christoffer Johnsson & Niclas Karlsson

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Alexandra Björk

Alexandra Björk

Presskontakt VD/CEO 0761015995
Sandra Lunman

Sandra Lunman

Presskontakt Projektledare Marknad & Event Region Väst 0761015992
Alexandra Strömberg

Alexandra Strömberg

Presskontakt Projektledare Marknad & Event Region Syd

Relaterat innehåll