Gå direkt till innehåll
Finalisterna i region Väst i Venture Cup STARTUP 2022
Finalisterna i region Väst i Venture Cup STARTUP 2022

Pressmeddelande -

STARTUP 2022 - Här är finalisterna i Väst!

Årets STARTUP- tävling är avslutad och nu står det klart vilka tio bidrag som blir finalister i årets regionfinal i region Väst. Hållbarhet, life science och tech dominerar bland de nominerade bidragen som inom kort ska pitcha sina affärsidéer för den regionala juryn som ska avgöra vilka finalister som vinner priser. 

I Väst består årets finalister av en spännande blandning mellan AR, hållbar textilindustri, vattenbakterier, NFTs och mycket, mycket mer. De tio finalisterna kommer nu att genomgå en sista jurybedömning inför regionfinalen den 10 maj där vinnarna koras i följande kategorier: Best Traction, Game Changer, Impact Maker och Beyond Academic. I Väst har vi även 2 extrapriser, nämligen JCE Accelerator Award och Innovatum Science Park Award. 

"Även om pandemin såklart satt sina spår på olika sätt känner jag en otroligt glädje över att kunna se en så pass tydlig röd tråd av hållbarhet i årets finalister. Allt från resurseffektivitet till delningsekonomi. Ser fram emot en spännande regionfinal!" säger Madelene Näslund, tävlingsansvarig i Region Väst.

Regionfinalen i Väst går av stapeln den 10 maj hos Uni3 by Geely! Det vankas mingel, ett scenprogram modererat av Karin Blennermark och Planet Gretchen, ett inspirerande panelsnack tillsammans med Daniel Langkilde, Malin Kjällström och Pernilla Blom och givetvis en spännande prisutdelning. Eventet är kostnadsfritt och vem som helst får delta. För mer information om eventet samt anmälan, klicka här

Här är listan över de nominerade bidragen i region Väst:

Delori

Vi alla delegerar i vårt dagliga liv. Vi kan be någon att hämta ett paket, köpa något till en person med funktionsnedsättning eller utföra åtgärder i namn av en organisation. Delori erbjuder en central plattform för att möjliggöra delegering i din webbplats eller mobilapplikation - utan någon utveckling.

We all delegate in our day to day life. We might ask someone to pick up a parcel, purchase something for a person with limited abilities or perform actions in the name of an organization. Delori provides one central platform to enable secure delegations in your website or mobile application - without any development.

Team: Daniel Putz, Fredrik Hofflander och Roger Tedblad. 

Se Deloris pitch här!

Envue Technologies

Envues unika kombination av hårdvara och mjukvara, i form av ett mikroskopiskt instrument och nanofluidiska chip, erbjuder forskare ett enkelt verktyg för att träda in i nanovärlden och studera biomolekyler. Vår patentsökta teknologi, kallad Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), tillåter studier av nanoobjekt utan modifieringar för att undvika felaktiga resultat. Vår vision är att accelerera framtida forskning genom att ge forskare en lösning för att kunna göra nya framstående upptäckter. 

Envue’s unique combination of a hardware and software, in terms of a microscopic instrument and nanofluidic chips, offers the scientists a simple tool to enter the nanoworld and study biomolecules. Our patent-pending technology, called Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), allows studies of nano objects without any modifications to avoid biases. Our vision is to accelerate future research by empowering scientists with a solution for novel disruptive discoveries. 

Team: Ellen Andréasson, David Albinsson, Joachim Fritzsche, Christoph Langhammer och Barbora Spackova. 

Se Envue Technologies pitch här!

MOUNID

Genom mikroalger utvecklar Mounid en unik algbläcks-färg för textil- och mode företag. Algbläck eliminerar skadliga kemikalier och mikroplaster från att användas och erbjuder textilbranschen giftfri färg som möjliggör att kunna designa och tillverka 100% cirkulära textila färgglada produkter.

Through microalgae, Mounid develops a unique algae-ink colour for textile and fashion companies. Algae-ink eliminates harmful chemicals and microplastics from being used and offers the textile industry non-toxic ink that enables to design and manufacture 100% circular colourful textile products.

Team: Ida Näslund

Se MOUNIDs pitch här!

MyDrives

En plattform som möjliggör dashcams att bli väl integrerade i körlektioner och dokumentation som eleven kan ta del av för att förbättra sitt lärande. 

A platform which enables dash cam to be integrated into the driving lessons and documentation which the student can access to reinforce his/her learning.

Team: Feng Liu, Marie Bredberg, Patrik Andersson

Se MyDrives pitch här!


 Nano Textile Solutions

Våra smarta adaptiva textilkomponenter kan designas till olika former, för att integreras i olika produkter som skor och stövlar. När dessa aktiveras med en adapter kan de manipuleras att skifta till större och mindre storlekar multipla gånger. På så sätt skapas flera storlekar inbyggda i produkten. 

Our smart adaptive textile components can be designed in different shapes, to be integrated into different products e.g. shoes and boots. When activated with an adapter, they can be manipulated to shift to larger and smaller sizes multiple times. This way, several sizes are inbuilt into a product.

Team: Sam Issa, Mykhailo Zhybak och Lucia Chamaly

Se Nano Textile Solutions pitch här!

Navari

Navari utvecklar ett navigationsverktyg för titthålskirurgi som med hjälp av AR visar en cancertumörs exakta position i ett organ och därmed drastiskt förbättrar visualiseringen underingreppet. Tack vare den ökade visualiseringen möjliggör Navari att fler operationer kan utföras via titthålsteknik istället för en traditionell, öppen kirurgi.

Navari develops a navigation tool for keyhole surgery that utilizes augmented reality to show the exact position of a tumour in an organ and thus drastically improve visualization during surgery. Thanks to the enhanced visualization, our solution leads to more patients being operated with keyhole-technique instead of traditional, open surgery.

Team: Madeleine Gustavsson, Axel Blomé, Sara Sieger, Torbjörn Lundh, Klas Modin, Niclas Kvarnström, Mårten Falkenberg, Lisa Månsson, Christian Al-Maleh, Carl Bodin, Jonathan Bergendahl och Ellen Arnholm. 

Se Navaris pitch här!

Nocoli

Väntetider som utsätter samhället för risker när vi konsumerar något så kritiskt som vatten ska inte behöva vara en realitet år 2022. Med vår sensor upptäcks bakteriella kontaminationer i realtid, det sparar både liv och pengar och möjliggör en ny generation av smart vattenanvändning.

Waiting times exposing society to risks when we consume something as critical as drinking water should not be a reality in 2022. Our sensor detects bacterial contamination in real-time, saving lives and societal resources, while enabling a new generation of smart water usage.

Team: Jacob Cahn, Jacob Nissén Karlsson, Sanna Lindblom, Ying Fu 

Se Nocolis pitch här!

Parametric Solutions

Parametric Solutions utvecklar en plattform för snabbare processer inom arkitektur och industriellt byggande. Med hjälp av AI och algoritmer skapas och utvärderas hundratals byggnader och designkoncept inom loppet av minuter. Detta för att underlätta beslutsfattning i planeringsprocesserna, minska riskerna och i slutändan skapa bättre och mer hållbara städer.

Parametric Solutions provide a platform for property developers and architects. With advanced algorithms we quickly produce a variety of building proposals in the cloud. Hundreds of building options are generated for a given site and the tool is used to investigate a large design scope in a short amount of time.All generated alternatives are evaluated on specific criteria to make it easy to compare and prioritize. This saves time and gives the developer a possibility of investigating a wider design scope already before land acquisition.

Team: Sofia Malmsten, Erik Forsberg, Simon Brobäck och Henrik Frank. 

Se Parametric Solutions pitch här!

Piffl

Via en app kan invånare och besökare komma åt boxar som är fyllda med ett stort utbud av sport-och utomhusaktiviteter, aktiviteter anpassade efter miljön omkring. Boxarna hittar man i parker, vid idrottsplatser och överallt som erbjuder spontan aktivitet.

Via an app, citizens and visitors are able to access boxes which are filled with a large selection of sports and outdoor activities, adapted to the surrounding environment. You will find the boxes in parks, by sports grounds and anywhere that offers public recreational space. 

Team: William Nimbs och Dennis Axelsson

Se Piffls pitch här!

Tellus 2

Tellus 2 har som mål att bli ett NFT-spel för gemenskapsbyggande, utforskning och världsbyggande nära kopplat till den verkliga världen. Vi strävar efter att bygga ett belöningssystem i spelet med en tydlig koppling till långsiktig hållbarhet för den verkliga världen.

Tellus 2 aims to become a community building, exploration and world building NFT game closely coupled with the real world. We aim to build an incentivizing reward system inside the game deeply coupling it with long term sustainability for the real world.

Team: Kok-Wing Giang, My Yen Giang, Annie Hallén och Linus Hansson. 

Se Tellus2s pitch här!

Stort grattis till årets regionala finalister i STARTUP 2022!

Ämnen

Kategorier

Regioner


Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk. Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet och Innovationsbron. Venture Cup stöds av Sveriges alla stora universitet och drivs i partnerskap med den privata och offentliga sektorn. Sedan starten 1998 har mer än 17 000 affärsidéer tävlat och cirka 30 procent av idéerna har blivit affärer. Läs mer på www.venturecup.se

Presskontakt

Alexandra Björk

Alexandra Björk

Presskontakt VD/CEO 0761015995
Sandra Lunman

Sandra Lunman

Presskontakt Projektledare Marknad & Event Region Väst 0761015992
Alexandra Strömberg

Alexandra Strömberg

Presskontakt Projektledare Marknad & Event Region Syd

Relaterat innehåll